La taxació hipotecària i les despeses associades són aspectes essencials a considerar en obtenir una hipoteca per comprar una propietat. A Feliu&Franquesa t’expliquem què has de saber sobre aquest tema.

La taxació hipotecària és un procés en què un taxador professional avalua el valor duna propietat i aquesta taxació és un element clau en l’aprovació duna hipoteca i té diverses finalitats.

  • Determinar el valor de mercat: la taxació ajuda a determinar quant val la propietat al mercat actual. Això assegura que el preu de compra sigui raonable i evita préstecs excessius.
  • Establir la quantitat màxima de la hipoteca: la taxació influeix en la quantitat de diners que un prestador està disposat a atorgar com a préstec hipotecari. En general, els prestadors financen un percentatge del valor taxat de la propietat.
  • Garantia: la propietat serveix com a garantia per al préstec hipotecari. Una taxació precisa protegeix tant el prestador com el prestatari.
  • Negociació: si la taxació revela que el valor de la propietat és inferior al preu de compra acordat, els compradors i venedors poden haver de renegociar els termes del contracte.

No obstant això, en obtenir una hipoteca, has de tenir en compte diverses despeses addicionals que es poden sumar al cost total de la transacció.

  • Taxació: el cost de la taxació és responsabilitat del comprador i pot variar segons la ubicació i la mida de la propietat.
  • Costos de compravenda: els costos de compravenda inclouen una varietat de tarifes, com els honoraris del notari, els impostos, les despeses de registre de la propietat i altres.
  • Interessos i comissions del préstec: hauràs de pagar interessos sobre el préstec hipotecari durant la seva vigència. A més a més, alguns préstecs poden tenir comissions inicials.
  • Assegurança de propietari: Sovint, els prestadors requeriran que obtinguis una assegurança de propietari per protegir la propietat en cas de danys.

És important conèixer aquestes despeses associades i tenir en compte que, a més del pagament inicial, hi haurà altres costos inicials en comprar una propietat. És recomanable parlar amb el prestador i un agent immobiliari per comprendre completament les despeses i com afectaran el teu pressupost en obtenir una hipoteca.

 

×