Obtenir una hipoteca com a autònom pot ser un desafiament, ja que la manca d’ingressos estables pot fer que els prestadors siguin més cautelosos en atorgar finançament. No obstant això, hi ha estratègies que poden ajudar els autònoms a demostrar ingressos i augmentar les seves possibilitats d’obtenir una hipoteca, a Feliu&Franquesa te’n mostrem algunes.

 

Declaració d’impostos

Una de les maneres més comunes de demostrar ingressos com a autònom és presentar la declaració d’impostos de l’últim any. Els prestadors generalment revisaran les declaracions d’impostos per avaluar els teus ingressos de mitjana i determinar la teva capacitat de pagament.

Estats financers

Prepara estats financers precisos i actualitzats, com ara el balanç general i l’estat de resultats, per demostrar la salut financera del teu negoci. Aquests documents poden donar suport a la teva capacitat de pagament i tranquil·litzar els prestadors sobre els teus ingressos.

Estats de compte bancaris

Els prestadors poden sol·licitar els teus estats de compte bancaris per revisar els teus ingressos i despeses mensuals. Assegureu-vos de tenir un registre clar i organitzat de les vostres transaccions per demostrar l’estabilitat financera.

Contractes i factures

Si treballeu amb contractes o factures, proporcioneu còpies d’aquests documents per demostrar ingressos consistents i la viabilitat a llarg termini del vostre negoci.

Cartes de referència

Obtingues cartes de referència de clients satisfets i proveïdors que donen suport a la solidesa del teu negoci i la teva capacitat per generar ingressos estables.

Antiguitat en el negoci

L’antiguitat del teu negoci pot ser un factor important per als prestadors. Com més temps hagis estat al negoci i puguis demostrar una trajectòria d’ingressos consistents, més possibilitats tindràs d’obtenir finançament.

Informe creditici

Mantingues un bon historial creditici i una alta puntuació creditícia. Un bon historial creditici pot compensar la manca d’ingressos estables i augmentar la confiança dels prestadors en la teva capacitat de pagar la hipoteca.

Pagament inicial

Oferir un pagament inicial més gran pot millorar les possibilitats d’obtenir una hipoteca, ja que redueixes el risc per al prestador.

És important parlar amb diferents prestadors i obtenir diverses cotitzacions per trobar la millor opció d’hipoteca per a autònoms. Un assessor financer pot ser de gran ajuda per navegar pel procés i trobar la millor solució per a les vostres necessitats i situació financera. Amb la documentació adequada i una planificació acurada, els autònoms poden obtenir finançament per casa seva i realitzar els seus somnis de ser prop

×