El retard administratiu en la concessió de llicències és un dels grans obstacles que afecten el sector immobiliari del nostre país. Aquesta dilació crònica dels ajuntaments a l’hora de concedir les llicències d’obres, agreujada aquest darrer any per la paràlisi de l’activitat administrativa per la Covid-19, impacta en les butxaques dels compradors d’obra nova, que han d’assumir un sobrecost de gairebé 13 mil euros de mitjana per habitatge. A més d’assumir aquests sobrepreus, el comprador al seu torn, ha de prolongar l’estada en el seu habitatge habitual, assumint el pagament del lloguer o la quota hipotecaria del seu immoble actual, entre d’altres despeses addicionals.

Els ingressos municipals també es veuen afectats pel retard en aquestes llicències urbanístiques, tant pel tribut propi (ICIO, Impost sobre Construccions, instal·lacions i obres), com pel fet que els consistoris deixen d’ingressar la recaptació de l’IBI urbà corresponent a propietaris de nous habitatges durant aquest període. L’informe Llicències Urbanístiques: El tribut invisible, elaborat per l’Associació de Promotors Immobiliaris de Madrid (ASPRIMA) juntament amb EY Advocats, quantifica l’impacte recordatori en un descens d’ingressos de més de 10 milions d’euros per a l’Ajuntament de Madrid, i més de 4,2 milions per al de Barcelona.

24 mesos per una llicència d’obres a Sant Cugat del Vallès

Tot i que la legislació recomana un termini màxim de tres mesos per a obres majors i un mes per a obres menors, el temps mitjà que triguen a atorgar-se aquestes llicències d’obres a l’estat espanyol superen els 12 mesos. En municipis com Sant Cugat del Vallès, l’atorgament d’una llicència per obra major, supera els 24 mesos. ‘Els terminis de resolució a Sant Cugat són molt superiors als que seria raonable. Aquesta dilació no justificada en la tramitació de llicencies d’obres des de l’àrea de Desenvolupament Urbà, estan provocant uns perjudicis molt importants en la ciutadania i en el teixit empresarial de la ciutat’, assenyala Joan Franquesa, soci director de la immobiliària santcugatenca Feliu Franquesa.

L’Ajuntament de Sant Cugat ha presentat aquest mes de març, un pla de millora per reduir el termini de resolució de l’atorgament de llicències urbanístiques a Sant Cugat, que inclou 12 accions per reduir els terminis. Segons Franquesa aquest pla de xoc arriba tard, i mostra el seu escepticisme amb la proposta presentada. ‘La solució no només passa per incrementar el personal. Aquest és un problema d’organització, d’aplicació de nous criteris urbanístics i de lideratge, i amb el pla que han presentat també hi manquen objectius i calendaris clars’. El soci director de Feliu Franquesa considera que ‘l’increment dels tràmits interns d’aquests darrers anys, ens allunya de tot el concepte de Finestreta Única Empresarial (FUE), agilitat i eficiència’, i advoca per tramitar els expedients urbanístics de forma telemàtica, així com l’externalització professional per la comprovació tècnica i jurídica dels projectes d’obres, per reduir, així, els terminis de comprovació per part dels tècnics municipals. ‘En la majoria de consistoris del país la tramitació d’aquestes llicències no s’ha digitalitzat, i aquest fre tecnològic, repercuteix en la gestió dels permisos’.

Finalment Franquesa, assenyala que és necessari que s’adoptin mecanismes que agilitzin el procés d’autorització, i posa d’exemple la Llei del Sòl aprovada recentment per la Comunitat de Madrid, que té com a objectiu agilitzar el termini d’atorgament de llicències mitjançant la fórmula de declaració responsable.

×