Segons el darrer informe de TINSA sobre el mercat local d’habitatge del tercer trimestre del 2018, entre els 25 municipis més poblats de la província de Barcelona, Sant Cugat del Vallès és el que té el preu per m2 més alt, amb 3.280 € /m2 només per sota de la ciutat comtal i per davant de Castelldefels, amb un preu un 7,5% més baix, 3.022 €/m2. En aquest estudi s’extreu que així com a Barcelona ciutat hi ha una moderació de la pujada del preu de l’habitatge, aquesta comença a disparar-se als districtes més perifèrics i als municipis de les rodalies de la capital catalana.

Dades IMIE Mercados Locales de TINSA

El preu del m2 a Sant Cugat del Vallès suposa un increment del 13,2% respecte l’any anterior. Aquesta pujada del preu però no és la més alta d’entre els municipis analitzats en l’estudi de TINSA. La ciutat amb un increment més important del preu de venda de l’habitatge és L’Hospitalet de Llobregat, amb un 18%, amb el que arriba als 2.250 €/m2. La segueixen Castelldefels, amb un 16,6%, Esplugues amb 15,7% i Sabadell amb un 15,1%. Així doncs, l’increment del preu de l’habitatge a Sant Cugat seria el desè més alt, situant a la ciutat per darrere de ciutats com Sant Boi (13,3%), Terrassa (13,5%), Mollet (14,1%), Sant Feliu de Llobregat (14,3%) i Cornellà (14,7%). Si comparem el preu del m2 de l’habitatge amb localitats veïnes trobem que a Rubí el preu és de 1.625 €/m2, un 49,5% inferior al de Sant Cugat i a Cerdanyola de 1.970 €/m2, un 40% per sota.

En el mateix informe, s’apunta com a raons la revitalització i creixement de la demanda a Barcelona a partir “de la progressiva tornada dels particulars al mercat residencial i la moderació de la incertesa en motiu del procés polític”. Aquesta nova demanda, segons el mateix informe, “no només impulsa els preus sinó la construcció de nous habitatges, principalment en la perifèria, donat que al centre no queden gairebé borses de sol. A aquest dinamisme se suma la proposta de l’ajuntament barceloní d’obligar els promotors a destinar un 30% a habitatge protegit, que ha accelerat la petició de llicències”.

Dades IMIE Mercados Locales TINSA

Les dades i el context

Si ens fixem en el valor del preu de l’habitatge, a nivell estatal aquest seria de 1.317 €/m2, i la variació interanual d’aquest seria del 4,9% i un 35,7% menys respecte els valors històrics més alts. Pel que fa al preu de l’habitatge a Catalunya seria de 1.864 €/m2, un 5,3% més alt que el 2017 i a la província de Barcelona se situa en 2.117 €/m2, un 5,7% d’increment respecte el 3er trimestre de l’any anterior.

L’estudi de TINSA també ens facilita altres dades d’interès que ens ajuden a entendre diferències pel que fa al cost de la vida en els diferents territoris. Si la hipoteca mitja estatal estaria en els 120.039 euros, a Catalunya seria de 141.302 euros, només per sota de Balears (167.277 euros) i Madrid (168.594 euros). Pel que fa a les províncies, Barcelona també seria la tercera per darrera de Balears i Madrid, amb 152.797 euros de mitjana. D’aquestes dades es pot extreure que si bé a nivell estatal la quota mitjana mensual de les hipoteques seria de 559 euros, a Catalunya seria de 675 euros i a la província de Barcelona de 730 euros.

Seguint per aquesta línia d’anàlisi, l’informe afirma que el percentatge dels ingressos familiars que es destina al pagament del primer any de la hipoteca a nivell espanyol seria d’un 17,2% i a Catalunya del 17,6%, per darrere de Melilla (17,7%), Andalusia (18,2%), Canàries (19%) i Balears (23,2%). De la mateixa forma a la província de Barcelona representaria aquest esforç un 18,3%, per darrera de províncies com Las Palmas (18,8%), Sant Cruz de Tenerife (19,4%), Màlaga (21,6%) i Balears (23,2%). Per finalitzar amb les conclusions de l’estudi, apuntar que els mesos necessaris per vendre un immoble a Espanya són 7,8, 8,5 a Catalunya i 6,6 a la província de Barcelona.

×