Per qui pensi que trobant un comprador per la nostra propietat a Sant Cugat ja som al final del trajecte, s’ha de dir que no tot s’acaba amb l’ingrés del total del muntant de l’operació sinó que cal que preveiem que la venda té costos derivats. Ens plantegem doncs què costa vendre un habitatge a Sant Cugat.

El que realitza la compra haurà d’assumir el cost de l’IVA o l’impost de transmissió patrimonial (ITP) i el de taxació. Però centrem-nos en els costos que haurà d’assumir el venedor de l’immoble i que a cada municipi poden ser diferents depenent del cas.

Impostos

Quan fem una venda d’un actiu patrimonial hem de fer front a tres tipus diferents d’impostos i altres despeses:

  • La plusvàlua municipal. Grava l’increment de valor que el terreny on s’ubica l’habitatge ha experimentat des de la seva compra en els darrers anys (fins un màxim de 20 anys). El tipus impositiu a Sant Cugat és del 29% de la base imposable d’aquest increment.

Molts ajuntaments estan obligats a retornar l’import cobrat en aquest concepte al vendre l’immoble amb pèrdues. Si és el teu cas i vols saber quines possibilitats de reclamació tens, pots demanar assessorament als nostres professionals.

  • IBI. És l’impost sobre els bens immobles i el propietari l’ha d’abonar a partir de l’1 de gener de l’any en curs. Si la compravenda es realitza a principis d’any es pot acordar que el comprador assumeixi la seva part proporcional. El tipus de gravamen a Sant Cugat sobre la base liquidable és d’un 0,513%.
  • IRPF. Si qui ven l’immoble fa la venda per un preu superior al que va comprar en el seu dia, haurà de declarar el benefici obtingut en la propera declaració de renda.
  • Cèdula d’habitabilitat. Aquest és el document que certifica que l’immoble en venda compleix els requisits mínims de salubritat, solidesa i higiene perquè pugui ser habitat. La llei obliga a que tots els habitatges en venda disposin d’aquest certificat.
  • Certificat d’eficiència energètica. Aquest document informa sobre el grau d’eficiència energètica de l’habitatge. Des de l’1 de juny de 2013 aquesta informació és obligatòria en el moment d’anunciar un habitatge i el notari la demanarà el dia de la signatura de la compra.
  • Despeses d’hipoteca. Si el pis que venem té a càrrec una hipoteca, el venedor haurà d’assumir les despeses de cancel·lació o subrogació d’aquesta. Tot dependrà de les condicions pactades en el seu moment amb l’entitat financera.
  • Notari. El comprador assumeix a la pràctica les despeses generades per l’escriptura de compravenda però si no s’arriba a un acord s’haurà d’anar al codi civil per a repartir els costos. Si s’arriba a aquest punt, el venedor haurà d’assumir el cost de l’escriptura original i el comprador, el pagament de la primera i les següents còpies que calguin sobre l’original.
  • Certificats de comunitat. Les escriptures de la comunitat són documents que normalment ja té el propietari abans de vendre l’habitatge. Però sinó les té les haurà de sol·licitar.
  • Honoraris professionals de l’agència immobiliària. En el cas de Feliu Franquesa inclouen el servei d’assessorament jurídic i fiscal bàsic. En cas de necessitat d’un assessorament extraordinari es sumarien honoraris professionals del despatx legal.

I una altra despesa amb la que cal comptar és el certificat de ser al corrent del pagament amb la comunitat, un document que indica que no existeixen carregues sobre l’habitatge.

Des de la nostra immobiliària et podem oferir el detall dels costos que hauràs d’assumir i gestionar el seu tràmit. Només has de posar-te en contacte amb nosaltres.

×