[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"/plugins/sectionOne/img/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"text","name":"Texto","className":"Text","icon":"fas fa-text","hash":["nigobfqu66"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-text","value":"<h1 class=\"entry-title main_title\" style=\"margin-bottom: 20px; padding-bottom: 10px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 30px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 1em; font-family: Lato, Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; text-align: left; text-transform: none;\">Política de cookies</h1><p class=\"entry-content\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; counter-reset: footnotes 0; color: rgb(102, 102, 102); font-family: &quot;PT Sans&quot;, Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif;\"><p style=\"margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\"><span id=\"result_box\" class=\"\" lang=\"ca\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">La recent&nbsp;<span style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent; font-weight: 700;\">modificació normativa en matèria de publicitat</span>&nbsp;i gestió del consentiment per a la utilització de cookies, píxels o altres elements d’emmagatzematge d’informació comporta l’obligació dels llocs web a adaptar-se a la nova normativa sobre cookies de la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.</span></p><p style=\"margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">La descàrrega d’aquest tipus d’elements, suposen la capacitat per recopilar informació de l’activitat de l’usuari i té implicacions en relació amb la seva privacitat.</p><p style=\"margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">Per això, la nova normativa imposa l’obligació d’obtenir el consentiment informat dels usuaris per acceptar la utilització de cookies en els&nbsp;<span class=\"\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">llocs web.</span></p><h2 class=\"mtop30\" style=\"margin-bottom: 0px; padding-bottom: 10px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 26px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 1em; font-family: Lato, Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif;\">Què és una cookie?</h2><p style=\"margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\"><span id=\"result_box\" class=\"\" lang=\"ca\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">Les cookies són petits fitxers que es descarreguen en el teu ordinador quan navegues per llocs web. Un exemple senzill seria quan entres a la pàgina d’un compte de correu electrònic web com Gmail, Outlook o Yahoo Mail.</span></p><p style=\"margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">Les cookies&nbsp;<span class=\"\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">permeten a un</span>&nbsp;<span class=\"\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">lloc web</span>&nbsp;<span class=\"\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">reconèixer</span>&nbsp;<span class=\"\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">el navegador d’un</span>&nbsp;<span class=\"\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">usuari</span>&nbsp;<span class=\"\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">i</span>&nbsp;<span style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent; font-weight: 700;\">no contenen ni recopilen informació</span>.&nbsp;<span id=\"result_box\" class=\"\" lang=\"ca\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">S’usen, per exemple, per mantenir en usuari autenticat en un compte com les anteriors sense que sigui necessari que s’autentiqui cada vegada que accedeixi al seu compte. Un altre exemple és la publicitat on basat en anuncis que hagi visitat l’usuari prèviament,&nbsp;<span class=\"\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">se li</span>&nbsp;<span class=\"\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">intenten</span>&nbsp;<span class=\"\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">oferir</span>&nbsp;<span class=\"\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">anuncis més</span>&nbsp;<span class=\"\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">rellevants.</span></span><br>A Feliu Franquesa fem servir els següents tipus de cookies:</p><ul class=\"mtop10 mbottom10\" style=\"padding-bottom: 23px; padding-left: 1em; border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent; list-style: disc; line-height: 26px;\"><li style=\"padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\"><span style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent; font-weight: 700;\">Cookies de primeres parts</span>:&nbsp;<span id=\"result_box\" class=\"\" lang=\"ca\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">són cookies estrictament necessàries. Permeten la interactuació de l’usuari pel lloc&nbsp;<span class=\"\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">web utilitzant</span>&nbsp;totes les seves funcions. (Durada entre 23 dies i tres mesos).</span></li><li style=\"padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\"><span style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent; font-weight: 700;\">Cookies de rendiment i anàlisi</span>:&nbsp;<span id=\"result_box\" class=\"\" lang=\"ca\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">són cookies utilitzades per a l’anàlisi i estadístiques que milloren l’experiència del lloc web. Mitjançant l’ús d’aquestes cookies es pot mostrar informació més rellevant als visitants. (Durada&nbsp;<span class=\"\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">entre 100</span>&nbsp;<span class=\"\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">dies</span>&nbsp;i 1&nbsp;<span class=\"\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">any</span><span class=\"\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">)</span>.</span></li></ul><p style=\"margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\"><span id=\"result_box\" class=\"\" lang=\"ca\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">Així mateix, Google Analytics habilita en el domini del lloc web les galetes&nbsp;<span class=\"\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">denominades</span>:</span></p><ul class=\"mtop10 mbottom10\" style=\"padding-bottom: 23px; padding-left: 1em; border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent; list-style: disc; line-height: 26px;\"><li style=\"padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">“__utma”:&nbsp;<span id=\"result_box\" class=\"\" lang=\"ca\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">és necessària per al funcionament de Google Analytics i té un període de caducitat&nbsp;<span class=\"\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">de 2 anys.</span></span></li><li style=\"padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">“__utmz”:&nbsp;<span id=\"result_box\" class=\"\" lang=\"ca\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">és utilitzada per realitzar la ubicació de la visita, és a dir, des d’on i com ha arribat l’usuari a la nostra web i caduca als 6&nbsp;<span class=\"\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">mesos</span>).</span></li></ul><p style=\"margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\"><span id=\"result_box\" class=\"\" lang=\"ca\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">L’objectiu és recollir estadístiques: el nombre de visites, el període de consultes, el cercador utilitzat per accedir al lloc web, les paraules clau utilitzades, la ubicació global del visitant, els continguts visitats al lloc web, així com altres paràmetres del trànsit en el lloc web<span class=\"\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">, sempre des de l’</span></span><span style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent; font-weight: 700;\">anonimat.</span></p><p style=\"margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\"><span id=\"result_box\" class=\"\" lang=\"ca\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">Google emmagatzema aquesta informació recollida per les cookies de manera que no s’identifica a cap usuari. Tampoc s’associa la seva adreça d’IP amb qualsevol altra informació de què disposi. A més, Google Inc és una empresa que es troba adherida a l’Acord de Port Segur. Aquest acord garanteix que les dades transferides seran tractades d’acord amb els nivells de protecció de la normativa europea. Per obtenir més informació sobre Google Analytics pot&nbsp;<span class=\"\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">dirigir-se al</span>&nbsp;següent&nbsp;<a href=\"https://support.google.com/analytics/answer/1008015?hl=es\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(14, 89, 158);\">enllaç</a>.</span></p><p style=\"margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">A partir de l’opció que prengui sobre l’ús&nbsp;<span class=\"\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">de cookies</span>&nbsp;<span class=\"\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">en aquest</span>&nbsp;lloc web, se li enviarà una galeta addicional per salvaguardar la seva elecció&nbsp;<span class=\"\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">i que</span>&nbsp;no hagi de acceptar l’ús de galetes cada vegada que accedeixi al Lloc Web&nbsp;<span class=\"\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">de Feliu</span>&nbsp;<span class=\"\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">Franquesa.</span></p><h2 class=\"mtop30\" style=\"margin-bottom: 0px; padding-bottom: 10px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 26px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 1em; font-family: Lato, Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif;\">Com desactivar les cookies?</h2><p style=\"margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\"><span id=\"result_box\" class=\"\" lang=\"ca\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">Tots els&nbsp;<span class=\"\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">navegadors</span>&nbsp;permeten fer canvis que permeten desactivar la configuració de les galetes.&nbsp;<span class=\"\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">Aquests</span>&nbsp;ajustos es troben ubicats a les “opcions” o “preferències” del menú&nbsp;<span class=\"\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">del seu navegador.</span><br>A continuació et deixem&nbsp;<span class=\"\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">els enllaços</span>&nbsp;amb instruccions per a diferents navegadors on veuràs com&nbsp;<span class=\"\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">desactivar les cookies</span>.</span></p><p style=\"margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">No obstant, recordi que inhabilitar cookies implica&nbsp;<span style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent; font-weight: 700;\">perdre funcionalitat</span>&nbsp;en molts llocs web.</p><ul class=\"mtop10 mbottom10\" style=\"padding-bottom: 23px; padding-left: 1em; border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent; list-style: disc; line-height: 26px;\"><li style=\"padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">Instruccions&nbsp;<a href=\"http://goo.gl/ksN5y\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(14, 89, 158);\">para Internet Explorer</a></li><li style=\"padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">Instruccions per a&nbsp;<a href=\"http://goo.gl/F5pHX\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(14, 89, 158);\">Mozilla Firefox</a></li><li style=\"padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">Instruccions per a&nbsp;<a href=\"http://goo.gl/8cAo\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(14, 89, 158);\">Google Chrome</a></li><li style=\"padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">Instruccions per a&nbsp;<a href=\"http://goo.gl/KFBFh\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(14, 89, 158);\">Safari</a></li></ul><p style=\"margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">Si no vol ser rastrejat per les cookies, Google ha desenvolupat un complement per a instal·lar al seu navegador, hi pot accedir&nbsp;<a href=\"http://goo.gl/up4ND\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(14, 89, 158);\">en el següent enllaç</a>.</p></p>","limit":-1,"order":40}]

Política de cookies

La recent modificació normativa en matèria de publicitat i gestió del consentiment per a la utilització de cookies, píxels o altres elements d’emmagatzematge d’informació comporta l’obligació dels llocs web a adaptar-se a la nova normativa sobre cookies de la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.

La descàrrega d’aquest tipus d’elements, suposen la capacitat per recopilar informació de l’activitat de l’usuari i té implicacions en relació amb la seva privacitat.

Per això, la nova normativa imposa l’obligació d’obtenir el consentiment informat dels usuaris per acceptar la utilització de cookies en els llocs web.

Què és una cookie?

Les cookies són petits fitxers que es descarreguen en el teu ordinador quan navegues per llocs web. Un exemple senzill seria quan entres a la pàgina d’un compte de correu electrònic web com Gmail, Outlook o Yahoo Mail.

Les cookies permeten a un lloc web reconèixer el navegador d’un usuari i no contenen ni recopilen informacióS’usen, per exemple, per mantenir en usuari autenticat en un compte com les anteriors sense que sigui necessari que s’autentiqui cada vegada que accedeixi al seu compte. Un altre exemple és la publicitat on basat en anuncis que hagi visitat l’usuari prèviament, se li intenten oferir anuncis més rellevants.
A Feliu Franquesa fem servir els següents tipus de cookies:

  • Cookies de primeres partssón cookies estrictament necessàries. Permeten la interactuació de l’usuari pel lloc web utilitzant totes les seves funcions. (Durada entre 23 dies i tres mesos).
  • Cookies de rendiment i anàlisisón cookies utilitzades per a l’anàlisi i estadístiques que milloren l’experiència del lloc web. Mitjançant l’ús d’aquestes cookies es pot mostrar informació més rellevant als visitants. (Durada entre 100 dies i 1 any).

Així mateix, Google Analytics habilita en el domini del lloc web les galetes denominades:

  • “__utma”: és necessària per al funcionament de Google Analytics i té un període de caducitat de 2 anys.
  • “__utmz”: és utilitzada per realitzar la ubicació de la visita, és a dir, des d’on i com ha arribat l’usuari a la nostra web i caduca als 6 mesos).

L’objectiu és recollir estadístiques: el nombre de visites, el període de consultes, el cercador utilitzat per accedir al lloc web, les paraules clau utilitzades, la ubicació global del visitant, els continguts visitats al lloc web, així com altres paràmetres del trànsit en el lloc web, sempre des de l’anonimat.

Google emmagatzema aquesta informació recollida per les cookies de manera que no s’identifica a cap usuari. Tampoc s’associa la seva adreça d’IP amb qualsevol altra informació de què disposi. A més, Google Inc és una empresa que es troba adherida a l’Acord de Port Segur. Aquest acord garanteix que les dades transferides seran tractades d’acord amb els nivells de protecció de la normativa europea. Per obtenir més informació sobre Google Analytics pot dirigir-se al següent enllaç.

A partir de l’opció que prengui sobre l’ús de cookies en aquest lloc web, se li enviarà una galeta addicional per salvaguardar la seva elecció i que no hagi de acceptar l’ús de galetes cada vegada que accedeixi al Lloc Web de Feliu Franquesa.

Com desactivar les cookies?

Tots els navegadors permeten fer canvis que permeten desactivar la configuració de les galetes. Aquests ajustos es troben ubicats a les “opcions” o “preferències” del menú del seu navegador.
A continuació et deixem els enllaços amb instruccions per a diferents navegadors on veuràs com desactivar les cookies.

No obstant, recordi que inhabilitar cookies implica perdre funcionalitat en molts llocs web.

Si no vol ser rastrejat per les cookies, Google ha desenvolupat un complement per a instal·lar al seu navegador, hi pot accedir en el següent enllaç.


Cargando datos. Un momento, por favor...