[{"id":"text","name":"Texto","className":"Text","icon":"fas fa-text","hash":["i0fnpol78kk"],"parent":null,"type":"draggable","classType":"section-text","value":"<h2 style=\"text-align: center; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 10px; border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 1em; font-family: Lato, Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; text-transform: none; font-size: 80px !important; font-weight: 900 !important; letter-spacing: 2px !important; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.6) 0em 0.1em 0.6em !important;\">Compra-venda</h2>","limit":-1,"order":40},{"id":"sectionTwo","name":"2 columnas","className":"SectionTwo","img":"/plugins/sectionTwo/img/column-2.png","hash":["j7o5hcp0que","5e67uiq7rpo"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":10},{"id":"text","name":"Texto","className":"Text","icon":"fas fa-text","hash":["l63x06yol6c"],"parent":"j7o5hcp0que","type":"draggable","classType":"section-text","value":"<p class=\"et_pb_module et_pb_text et_pb_text_0 et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light\" style=\"margin-bottom: 29.6875px; border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 50% center; background-size: cover; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; animation-timing-function: linear; animation-duration: 0.2s; overflow-wrap: break-word; font-family: Lato, Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; line-height: 2em; max-width: 800px; margin-right: auto !important; margin-left: auto !important; color: rgb(137, 143, 153) !important;\"></p><div class=\"et_pb_text_inner\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent; position: relative;\"><h2 style=\"margin-bottom: 0px; padding-bottom: 10px; border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 1.5em; font-weight: 700; font-size: 35px !important;\">Si vol vendre</h2><p style=\"margin-bottom: 0px; border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">Els professionals de <span style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent; font-weight: 700;\">Feliu Franquesa</span> valoraran el seu habitatge i dissenyaran la millor estratègia de comercialització amb l’objectiu de donar el màxim valor al seu immoble i aconseguir així la seva comercialització.<br>Els nostres clients són informats periòdicament de totes les gestions realitzades pels nostres professionals.</p></div><p></p><p class=\"et_pb_module et_pb_text et_pb_text_1 et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 50% center; background-size: cover; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; animation-timing-function: linear; animation-duration: 0.2s; overflow-wrap: break-word; font-family: Lato, Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; line-height: 2em; max-width: 800px; margin-right: auto !important; margin-left: auto !important; color: rgb(137, 143, 153) !important;\"></p><div class=\"et_pb_text_inner\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent; position: relative;\"><ul style=\"padding-bottom: 1em; padding-left: 1em; border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent; list-style: disc; line-height: 26px;\"><li style=\"padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">Valoració de l’immoble.</li><li style=\"padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">Lliurament de la proposta de comercialització.</li><li style=\"padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">Recollida de documentació de la propietat revisat pel nostre departament jurídic.</li><li style=\"padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">Publicitat en diferents formats i gestió comercial.</li><li style=\"padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">Visites, seguiment i comprovació de dades de la persona interessada.</li><li style=\"padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">Assessorament jurídic i fiscal de l’operació.</li><li style=\"padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">Preparació de documentació i contracte.</li><li style=\"padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">Signatura de compravenda.</li><li style=\"padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">Preparació i supervisió de tot allò que afecta la signatura de la compravenda.</li></ul></div><p></p>","limit":-1,"order":40},{"id":"text","name":"Texto","className":"Text","icon":"fas fa-text","hash":["wgewjjhn2jj"],"parent":"5e67uiq7rpo","type":"draggable","classType":"section-text","value":"<p class=\"et_pb_module et_pb_text et_pb_text_2 et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light\" style=\"margin-bottom: 29.6875px; border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 50% center; background-size: cover; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; animation-timing-function: linear; animation-duration: 0.2s; overflow-wrap: break-word; font-family: Lato, Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; line-height: 2em; max-width: 800px; margin-right: auto !important; margin-left: auto !important; color: rgb(137, 143, 153) !important;\"></p><div class=\"et_pb_text_inner\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent; position: relative;\"><h2 style=\"margin-bottom: 0px; padding-bottom: 10px; border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 1.5em; font-weight: 700; font-size: 35px !important;\">Si vol comprar</h2><p style=\"margin-bottom: 0px; border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">A <span style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent; font-weight: 700;\">Feliu Franquesa</span> estudiarem els seus desitjos i necessitats per trobar l’habitatge més adequat. Per a nosaltres és molt important donar-li tota la informació sobre les ofertes immobiliàries, de les ubicacions d’aquestes i els serveis que pot trobar així com les característiques urbanístiques, fiscals i tributàries del lloc escollit.</p></div><p></p><p class=\"et_pb_module et_pb_text et_pb_text_3 et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 50% center; background-size: cover; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; animation-timing-function: linear; animation-duration: 0.2s; overflow-wrap: break-word; font-family: Lato, Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif; line-height: 2em; max-width: 800px; margin-right: auto !important; margin-left: auto !important; color: rgb(137, 143, 153) !important;\"></p><div class=\"et_pb_text_inner\" style=\"border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent; position: relative;\"><ul style=\"padding-bottom: 1em; padding-left: 1em; border: 0px; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent; list-style: disc; line-height: 26px;\"><li style=\"padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">Acompanyament a la visita a propietats ofertes.</li><li style=\"padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">Assessorament a l’oferta de compra i posterior negociació.</li><li style=\"padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">Assessorament a alternatives de finançament i en el procés d’escriptura.</li><li style=\"padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline: 0px; text-size-adjust: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;\">Seguiment de tots els tràmits fins al dia de la signatura.</li></ul></div><p></p>","limit":-1,"order":40}]

Compra-venda

Si vol vendre

Els professionals de Feliu Franquesa valoraran el seu habitatge i dissenyaran la millor estratègia de comercialització amb l’objectiu de donar el màxim valor al seu immoble i aconseguir així la seva comercialització.
Els nostres clients són informats periòdicament de totes les gestions realitzades pels nostres professionals.

 • Valoració de l’immoble.
 • Lliurament de la proposta de comercialització.
 • Recollida de documentació de la propietat revisat pel nostre departament jurídic.
 • Publicitat en diferents formats i gestió comercial.
 • Visites, seguiment i comprovació de dades de la persona interessada.
 • Assessorament jurídic i fiscal de l’operació.
 • Preparació de documentació i contracte.
 • Signatura de compravenda.
 • Preparació i supervisió de tot allò que afecta la signatura de la compravenda.

Si vol comprar

A Feliu Franquesa estudiarem els seus desitjos i necessitats per trobar l’habitatge més adequat. Per a nosaltres és molt important donar-li tota la informació sobre les ofertes immobiliàries, de les ubicacions d’aquestes i els serveis que pot trobar així com les característiques urbanístiques, fiscals i tributàries del lloc escollit.

 • Acompanyament a la visita a propietats ofertes.
 • Assessorament a l’oferta de compra i posterior negociació.
 • Assessorament a alternatives de finançament i en el procés d’escriptura.
 • Seguiment de tots els tràmits fins al dia de la signatura.


Cargando datos. Un momento, por favor...