L’assegurança de la llar és una manera de protegir tant els propietaris com els llogaters de possibles pèrdues o danys a la seva propietat i pertinences. Si bé hi ha similituds en els tipus de cobertura oferts per a tots dos casos, també hi ha diferències clau entre l’assegurança de la llar per a propietaris i llogaters. A Feliu&Franquesa t’expliquem aquestes diferències.

Cobertura del continent

La cobertura del continent és una diferència fonamental. Els propietaris necessiten una assegurança que cobreixi l’estructura de l’edifici, ja que són responsables del manteniment i la reparació en cas de danys. D’altra banda, els llogaters no tenen la responsabilitat d’assegurar-ne l’estructura, ja que és responsabilitat del propietari de l’immoble.

Cobertura de contingut

Tant els propietaris com els llogaters poden obtenir cobertura per a les seves pertinences personals, com ara mobles, electrodomèstics i dispositius electrònics. No obstant això, els propietaris poden necessitar una cobertura més àmplia a causa de la quantitat i el valor dels béns que tenen a la propietat.

Responsabilitat civil

La responsabilitat civil és una altra diferència important. Els propietaris necessiten una assegurança de llar que els protegeixi de possibles demandes per lesions o danys a tercers que passin a la seva propietat. Els llogaters també poden obtenir cobertura de responsabilitat civil, però sol ser de menor abast, ja que no són els responsables directes del manteniment de la propietat.

Pèrdua de lloguer

Els propietaris poden assegurar la pèrdua d’ingressos per lloguer si la seva propietat es torna inhabitable a causa d’un esdeveniment cobert. Això els brinda protecció financera durant el temps que porta reparar la propietat. Els llogaters no tenen aquesta preocupació, ja que la seva responsabilitat principal és pagar el lloguer acordat.

Millores i modificacions

Els propietaris poden incloure una cobertura addicional per protegir les millores i modificacions que han realitzat a la propietat. Això podria incloure millores a la cuina, banys o sistemes de seguretat. Els llogaters generalment no necessiten aquest tipus de cobertura, ja que les millores realitzades en una propietat llogada són responsabilitat del propietari.

Les diferències principals entre l’assegurança de la llar per a propietaris i llogaters rauen en la cobertura de l’estructura, la responsabilitat civil i la pèrdua de lloguer. Els propietaris han d’assegurar l’estructura de l’edifici i protegir-se de possibles demandes i pèrdua d’ingressos per lloguer. D’altra banda, els llogaters no tenen la responsabilitat d’assegurar l’estructura i tenen menys responsabilitat civil. Tots dos poden obtenir cobertura per a les seves pertinences personals, però els propietaris poden requerir una cobertura més àmplia a causa de la quantitat i el valor dels béns que tenen a la propietat.

×